פינוי פסולת בניין

שיפוץ הבית או בנייה של חדר דורש הצבה של מכולה לפינוי הפסולת הגדולה שיש. לרוב פסולת זו מורכבת מחומרים שונים, שעלולים ליצור מפגע סביבתי. החוק מחייב לפנות את הפסולת לאתרים מורשים שלרוב פועלים למיון ו מחזור של חומרי הנבייה.  כיום החוק קובע כי כל פינוי פסולת בניין יש לפנות לאתרים המורשים על פי החוק. כל קבלן חייב להכיר את התקנות ודרך ההתנהלות הנכונה ובפרט אם הנכם עומדים בפני פרויקט בנייה חדש.

מכולות לפינוי פסולת בניין

מה אומר החוק?

חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 עוסק בשורה של חוקים העוסקים בסוגי פסולת שונים, דרכי פעולה בסוגי פסולת הקיימים, והן בעונשים למי שלא פועל על פי החוק. החוק אף מתייחס מהי פסולת בניין ומגדיר פסולת בניין הנוצרת עקב פעולות הקשורות בהריסה ובנייה. חומרים ושאריות בנייה המיועדים עקרונית לשימוש בבנייה עצמה או בעבודות הקשורות בה. 

פסולת בניין יכולה להיות בטון, ברזל, בלוקים, לבנים, מרצפות,, לבנים, פלדה, עפר, אדמה, זפת, אספלט, שיש, עץ מעובד, קירות גבס, שיש, פלדה ומתכות אחרות, פלסטיק לסוגיו, לוחות בידוד וכדומה. 

 

החוק קובע תקנות פינוי פסולת בניין הכוללים, הובלה, אתרים מורשים, מחזור והטמנה. כמו כן, נקבעים ההיתרים שיש לקבל מהרשויות השונות, הגשת התוכניות, וסנקציות כנגד מפרי חוק שעלולות אף להוביל לאישום פלילי.

 

הנהלים 

בעקבות דוח מבקר המדינה בשנת 2001, הופעלו נהלים חדשים לטיפול בפסולת בנייה. בהתאם לנהלים, כל מי שמבקש מעוניין לבנות חייב לבקש קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וחייב להראות כי חתם על חוזה מול אתר פינוי פסולת מורשה.

הנוהל כולל התקשרות עם אתר לטיפול בפסולת, שאליו תפנו  את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה.

הטופס אותו יש לקבל מהוועדה המקומית באזור בו אתם בונים. בטופס יש למלא את פרטיכם. פרטי האדריכל או מהנדס מטעמכם. המהנדס או האדריכל יצהירו על כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.

 

לאחר שתשלמו תקבלו  טופס אישור הטמנה באתר המורשה, הכולל פנקס תעודות משלוח וברקוד כניסה לאתר לשימושכם עד לסיום מימוש המסגרת ששולמה. בסיום תהליך הבניה (טופס 4)  או השיפוץ יינתן לכם טופס אישור הטמנה חתום עם סך כל כמות הפסולת שנכנסה לאתר בשמכם. חשוב לדאוג  כי החשבונית לביצוע ההטמנה באתר המורשה תהיה על שמכם, שכן זו עשויה בהחלט להידרש על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.


מדוע יש צורך בתקנות לפינוי פסולת בניין 

מבקר המדינה מצא שענף הבנייה בישראל הוא מהענפים הגדולים. פסולת בניין נוצרת משאריות של חומרים המשמשים בבנייה חדשה, בשיפוץ של מבנים קיימים ובפיתוח תשתיות או כתוצאה של הריסת מבנים ותשתיות. פסולת הבניין מורכבת מחומרים שונים, כגון בלוקים, בטון, אספלט, זפת ומוצריה, לבנים, מרצפות, קרמיקה, גבס, זכוכית ולוחות בידוד. שחלקם עלולים להיות מסוכנים כגון חומרים דליקים, אסבסט, חומרי איטום ועוד, שהופכים אף למפגע סביבתי. 

הטיפול בפסולת הבניין לפי החוק הוא העברתה לאתר מורשה, שם היא מוטמנת או ממוחזרת לחומרי בנייה. על פי אומדני המשרד להגנת הסביבה (המשרד להג"ס), כשליש מפסולת הבניין אינה מטופלת על פי דין ומושלכת בשטחים פתוחים.

פינוי פסולת בניין מחייב לפנות אך ורק לאתרים המורשים המפוקחים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

בחוק נקבע על הטלת קנסות כבדים ביותר לאלה המפנים את הפסולת שלהם לאתרי טבע ולא לאתרים מורשים. פינוי פסולת לאתרים שאינם מורשים לפי החוק הוא עבירה ש העוברים עליה צפויים לקנסות כספיים ועד עונשי מאסר בפועל למקרים קיצוניים. 


טיפול בפסולת בניין הלכה למעשה

לרוב  מי שאחראי על פינוי פסולת בניין יהיה הקבלן המבצע את הפרויקט, אתם כבעלי הנכס חייבים לוודא כי נושא זה אכן מפורט בחוזה.

 

במידה ויש מפקח בנייה תפקידו להשגיח שאכן הקבלן מפנה את הפסולת לאתר מורשה ופועל לפי החוק. ואם לא שכרתם – השגיחו בעצמכם.  גרפל חברה המובילה בתחום לשכירת מכולות לפינוי פסולת בניין, בין השירותים שתוכלו לקבל, להתקין שרוולים להעברת פסולת מקומות עליונות, ולקבל שירותי הובלה, טיפול והעברה למחזור או להטמנה